ОПАЃАЊЕТО НА КОСАТА КАЈ ЖЕНИ Е КОМПЛЕКСНО АМА УСПЕШНО СЕ ТРЕТИРА Кај жени постојат три обрасци на наследното губење на косата кои се различни отколку кај мажи. Жените не оќелавуваат ниту пак имаат повлекување на фронталната линија. Кај жените најчесто се јавува ослабнување на косата на круната на главата, и се забележува поголема провидност на скалпот. Женската андрогенетска алопеција има три различни шеми на дистрибуција: 1.Дифузно ослабнување на круната со зачувување на фронталната линија. 2.ОслабнувањеRead More
ЛАСЕРСКАТА БИОСТИМУЛАЦИЈА Е ВИСТИНСКИ *ЛЕК* ЗА ОСЛАБЕНИТЕ ВЛАКНЕНИ ФОЛИКУЛИ Најчестите форми на опаѓање на косата се андрогенетска алопеција, телоген/анаген ефлувиум и алопеција ареата. Секоја од овие форми има специфични знаци и симптоми, по кои е препознатлива. Но, многу често овие форми на опаѓање може да се надоврзат една на друга, па симптомите да бидат комбинирани, а степенот на опаѓање на косата драматичен. Опаѓање од околу 150-200 влакна е вообичаен знак на телоген ефлувиум. На веќеRead More
НИКОГАШ НЕ Е ДОЦНА ЗА СОВРШЕНА ГУСТИНА НА КОСАТА Андрогенетската алопеција е резултат на постепено намалување на функцијата на коренот на влакното под дејство на дихидротестoстеронот на генетски осетливите фоликули. Настанува процес на минјатуризација на коренот, додека не настане и комплетна атрофија на истиот. Во таква состојба не е возможно да се стимулира работата на коренот и да се постигне раст на нова коса. Трансплантацијата е единствено решение во тој стадиум на проретчување затоа штоRead More
РЕСТРИКТИВНИ ДИЕТИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКААТ ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА Диетите најчесто се концентрираат на намалување на калоричниот внес или на внесот на јаглехидрати, но, не обрнуваат внимание на внесот на нутритиенти. па лицето на диета почнува да развива недостатоци во исхраната кои резултираат со повеќе симптоми, меѓу кои губењето на коса како највпечатлив.Следењето на многу рестриктивни диети и наглото губење на тежина може да создаде витамински недостаток во многу случаи, што предизвикува нарушување на хемискиот балансRead More
ЛАСЕРСКАТА БИОСТИМУЛАЦИЈА Е НЕЗАМЕНЛИВ ТРЕТМАН ЗА РАСТ НА КОСА КАЈ ЖЕНИ Нормалниот циклус на раст на влакното трае 3-5 години, и поминува низ три фази, фаза на раст, фаза на мирување и фаза на опаѓање. Во нормални услови кога влакното ќеиспадне, веднаш се заменува со ново што обезбедува одржување на нормалната густина на косата. Но понекогаш, доаѓа до пореметување на овој циклус. Поголем процент од косата влегува во фаза на опаѓање што се манифестира соRead More