ДИЕТИТЕ МОЖАТ ДА ОСТАВАТ ПОСЛЕДИЦИ ПО КОСАТА

dieta101 тониците дополнети со ласерска биостимулација за релативно кратко време дадоа резултати кај овој почетен стадиум на опаѓање на косата. За само неколку години кај нашата пациентка се јавило ослабнување на косата на круната на главата. Почнало како интензивно опаѓање на косата поради строги диети кои ги ги држела пациентката. При неправилна исхрана со големи ресктрикции, косата е лишена од многу витални нутритиенти и може да дојде до опаѓање и истенчување на косата. Поради наследната компонента опаѓањето оставило последици и преминало во андрогенетска форма на алопеција.

Со регулација на режимот на исхрана и со локална терапија на косата се постигнаа брзи и одлични резултати и косата се врати во својата нормална состојба.