Клиничка студија: PRP терапија

Клиничката студија опфаќа 1440 PRP третмани за лекување на неколку состојби на коса. Поточно,

1) 1033 случаи на андрогена алопеција (AGA)

2) 335 случаи на алопеција ареата

3) 57 случаи на цикатрициелна алопеција

4) 15 случаи на други проблеми со коса и скалп

Андрогена Алопеција

568 мажи (56%) на возраст од 18-72 години.

465 жени (44%) на возраст од 16-78 години.

Третманот PRP е индициран во случаи на машки AGA (андрогена алопеција),
кои беа стадиум I-V според Хамилтон – Norwood класификацијата. Третманот треба да го избегнуваат лица со VI и повисок стадиум на AGA бидејќи можноста за стимулирање на растот на нови влакна е значително помал. Во случаи на женски тип на AGA (андрогена алопеција), овој третман е индициран за I-III стадиум според класификацијата на Лудвиг.

Во колку порана фаза се започне со овој третман, толку е поголема веројатноста за стимулација за повторен раст на косата.

Сигнификантни резултати (односно зголемување на бројот на влакната по третманот) беа добиени во 80% од случаите (и кај машките и кај женските пациенти). Во 93% од случаите како терапевтски ефект е добиено и значително подобрување на минијатуризираната коса, стопирање на опаѓањето, чешање или триходинија (непријатност или болка на скалпот или косата). За да се добијат задоволителни резултати, 2-3 третмани треба да се направат на интервали од 4 месеци.

СЛЕДЕЊЕ

(последователното испитување на терапевтскиот резултат). 312 субјекти добиле PRP во рок од 38 месеци. Процесот на минијатуризација и губење на косата (главни симптоми на AGA-андрогена алопеција) биле следени кај 21% од испитаниците во просек од 14 месеци по завршувањето на третманот. 68% од испитаниците се уште не доживеле повторени симптоми на AGA.

ЗАБЕЛЕШКА

Во просек, еден релапс (повторување на симптоми) на AGA обично се случува на 6-12 месеци по суспензија на терапија, и доколку тоа е случај се смета за ефективен третман (финастерид, миноксидил, други медикаменти). А релапс на симптомите на андрогена алопеција обично се случува по значително различен период. Сепак, се чини PRP се уште не е способен за стимулирање на влакната кои не покажуваат генетска експресија на состојбата. Овој факт беше дискутиран на последниот меѓународен курс (IHTMC) што се одржа во Париз од страна на професорот Пјер Боума.

Алопеција ареата

335 случаи на алопеција ареата. Поточно,

1) 239 случаи на хронична алопеција ареата со 3 или повеќе кругови

2) 86 случаи со тотално хронична алопеција ареата

3) 10 случаи на алопеција универзалис

201 жени (60%) и 134 мажи (40%) на возраст помеѓу 16 и 62 години.
1) Сите субјекти доживувале хронична форма на Алопеција во период од најмалку една година, со неколку релапси. Кај ниту еден субјект не бил забележан само еден круг на изгубена коса.
Всушност, не е препорачливо PRP да се врши како прв избор на третман: Тоа треба да се администрира кај субјекти кои покажале ограничен одговор или не покажале воопшто реакција на стандардни терапии (кортикостероиди, циклоспорин, миноксидил).

Сите субјекти кои добиле PRP третмани биле подложени и на инјектирање на имитирачки фактори за раст во високи концентрации (специфични полипептиди 5-10%) за 2 месеци по третманот. Сигнификантно позитивна реакција (значителен раст на косата во зоните на Алопеција Ареата) бил добиен во 63% случаи (како кај машки така и кај женски пациенти). Во 74% од случаите како терапевтски ефект е добиено и значително подобрување ва купната состојба на скалпот и косата (намалување на губење на косата, намалување на чешање и печење ако се присутни, намалување на бројот на дистрофични влакна и извичник влакна). За да се добијат задоволителни резултати, 3-4 третмани треба да се изведат на интервали од 1 или 2 месеци. Овој пократок интервал помеѓу третманите се должи на различното времетраењето на циклусот на булбусот (anagen / catagen) карактеристично за алопеција ареата. Во 103 случаи беа третирани и веѓите зафатени со алопеција ареата и позитивен резултат е добиен во 63% од случаите.

СЛЕДЕЊЕ34% од испитаниците доживеале повторното јавување на една или повеќе зони со ареата по 10 месеци (во просек, од 5-17 месеци). 22% од испитаниците доживеале повторното јавување на само една зона по 26 месеци (во просек). Кај 44% од испитаниците воопшто не се јавиле повторувања на симптомите на ареата.

ЗАБЕЛЕШКА

За жал, повторното јавување на “празни зони” е карактеристика на Алопеција Ареата. Субјектите третирани со PRP доживее значително помалку чести релапси. Меѓутоа, како што администрацијата на плазмата богата со тромбоцити не ги менува карактеристиките на болеста, рецидивите се неизбежни.

2) Во 86 случаи на алопеција универзалис вкупно исцелување на третираните површини (скалпот, брадата, веѓите) е добиена во 38% од испитаниците, додека делумно, естетски прифатливо исцелување е добиено во 25% од испитаниците.

3) Од 10 предмети третирани со Тромбоцити факторите за раст (5 третмани), само една жена со алопеција универзалис добила значајно и прифатливо повторно растење на косата. Затоа, дојдовме до заклучок дека PRP е неефикасна во случај на алопеција универзалис. Понатамошни студии се потребни за да се оцени зошто PRP е неефикасна во случај на алопеција универзалис и можните дополнувања на протоколот на овој третман. Сепак, не постои друг третман кој може да се смета за навистина корисен во такви случаи.

Цикатрициелна алопеција

Субјекти

57 случаи на цикатрициелна Алопеција. Поточно,

29 субјекти со Лихен Планопиларис на скалпот

12 субјекти со Дисквоиден Лупус (DLE)

16 субјекти со фоликулитис

Сите субјекти кои добиле PRP третмани биле подложени и на инјектирање на имитирачки фактори за раст во високи концентрации (специфични полипептиди 5-10%) за 2 месеци по третманот. Сигнификантно позитивна реакција (значителен раст на косата во зоните на Алопеција Ареата) бил добиен во 63% случаи (како кај машки така и кај женски пациенти). Во 74% од случаите како терапевтски ефект е добиено и значително подобрување ва купната состојба на скалпот и косата (намалување на губење на косата, намалување на чешање и печење ако се присутни, намалување на бројот на дистрофични влакна и извичник влакна). За да се добијат задоволителни резултати, 3-4 третмани треба да се изведат на интервали од 1 или 2 месеци. Овој пократок интервал помеѓу третманите се должи на различното времетраењето на циклусот на булбусот (anagen / catagen) карактеристично за алопеција ареата. Во 103 случаи беа третирани и веѓите зафатени со алопеција ареата и позитивен резултат е добиен во 63% од случаите.

Сите субјекти биле подложени на специфични клинички проценки и хистолошки преглед на кожата со цел да се потврди дијагнозата дерматолошки. Сите субјекти веќе добиле некои други традиционални терапии (локални или системски кортикостероиди, имуносупресиви, антибиотици), но задоволителен резултат не е добиен во ниту еден случај.

Опфтеност на студијата:

35 жени и 22 мажи на возраст помеѓу 19 и 71 година. Секој предмет доби 3 PRP третмани, секој во интервал од 1 месец. Сигнификантен резултат (т.е. решавање на воспалителна реакција на кожата нежност и горење и на клиничките карактеристики на болеста, како што се фоликуларна хиперкератоза и пустули или папули) е добиена во 82% од случаите (и кај машки и кај женски пациенти). Покрај тоа, во 17% од случаите е добиен раст на коса во големи области на скалпот зафатен со цикатрициелна алопеција.

ЗАБЕЛЕШКА

Цикатрициелната алопеција е неповратна дерматолошка состојба. Цикатрициелната алопеција вклучува воспаление насочено кон горниот дел на фоликулот на косата каде се наоѓаат матичните клетки и лојните жлезди. Ако матичните клетки и лојните жлезди во булбусот се уништени, тогаш воопшто не постои можност за регенерација на косата и губењето на косата е трајно. Традиционалните терапии за цикатрициелна алопеција често не се успешни и прогресијата на болеста не може да биде запрена. Сепак, употребата на тромбоцитите-факторите за раст резултираше со голем број на позитивни резултати во контролата на воспалението и прогресијата на болеста. Тоа значи дека администрацијата на PRP може ефикасно да ги контролира симптомите на кожата кои водат до цикатрициелна алопеција. Оваа техника PRP успешно ги стимулираше оние матични клетки кои се уште беа активни и се уште не беа целосно уништени од страна на воспалението поради цикатрициелната алопеција.

Други состојби со скалпот и косата

А) 4 случаи на алопеција како резултат на радиотерапија

Б) 11 случаи на алопецијаа како резултат на хемотерапија

В) 1 случај на вродена ектодермална дисплазија

Г) Третманот беше администриран на 1 девојка (радиотерапија на черепот по рак на мозокот) и 1 адолесцент (радиотерапија на черепот по менингиом). Сигнификатен резултат беше добиен кај девојката, додека естетски значаен делумно раст на косата е забележан кај момчето. 2-та случаи се уште се третираат и крајната евалузација е сеуште во тек.

Д) Целиот третман е спроведен врз 9 субјекти (5 мажи и 4 жени, различни хемотерапии за 4 различни типови на малигни тумори), кои доживеале алопеција по најмалку 1 година по суспензијата на хемотерапијата. Позитивен резултат е добиена кај 7 субјекти.

Ѓ) Едно дете од 8 години со вродена ектодермална дисплазија во моментов е предмет на третман. До сега, не е можно да се изврши евалуација на ефикасноста на третманот.

Несакани ефекти

Воопшто не се забележани несакани ефекти со исклучок на 10 случаи на благ едем (оток) на челото по лидокаин локална анестезија кај жени со AGA. Сепак, откокот целосно се изгуби спонтано еден ден по третманот. 2 случаи на главоболка кај жени со AGA, кој беше решен еден ден по третманот 15 случаи на сензитивност на скалпот по интрадермална инјекција, која исчезна целосно три дена по третманот.