Контакт

КОНТАКТ


101 HAIR CLINIC

Ул. Мајка Тереза 17

(поранешна Водњанска, под државна болница)

Контакт

моб. 078-270-954

тел./факс 02-6133-332

e-mail. [email protected]