НАВРЕМЕН ТРЕТМАН РЕЗУЛТИРА СО ПОТПОЛН РАСТ НА КОСАТА

НАВРЕМЕН ТРЕТМАН РЕЗУЛТИРА СО ПОТПОЛН РАСТ НА КОСАТА

Телоген ефлувиум е форма на нецикатрициелна алопеција која се карактеризира со дифузно опаѓање на косата обично после акутна активација. Освен акутна се препознава и хронична форма со подолго траење и посериозен тек. Телоген ефлувиум е реактивен процес предизвикан од метаболички или хормонален стрес или медикаменти. Генерално, регенерацијата на косата може да биде спонтана и да се обнови за шест месеци, но за жал не се одвива секогаш така.

Нашата пациентка, која е добро информирана,забележала дека косата не се обновува во рамките на очекуваното и веднаш се обрати на преглед кај нашите доктори-трихолизи. На трихолошката анализа, се јасно препознатливи знаците на телоген ефлувиум кој не се нормализира и недостасува раст на косата.
Планот на терапија вклучува 101 тоници директно во комбинација со ласерска биостимулација заради постигнување на побрзи и оптимални резултати.
За само три месеци, растот беше нормализиран, а густината на косата обновена.