РАЗЛИЧНИ НО КОМПЛЕМЕНТАРНИ ОПЦИИ ВО ТРЕТМАНИТЕ ЗА КОСА

машка4Иако напреднат стадиум на губење на косата, IV-V по Norwood-Hamilton класификацијата, примарните резултати во растот на косата се манифестираат за само 4 месеци.
Поради изразено намалениот број на влакна, со знаци на атрофија во темениот дел, првата препорака од нашите докторки-трихолози всушност беше трансплантација на коса за да се постигнат оптимални ефекти во густината на косата. Втората препорака беше 101 терапија која ќе овозможи подобрување на состојбата со задоволително згуснување на косата во фронталниот дел.
Пациентот не беше психолошки спремен за хируршко решение и го одбра 101 третманот што на негово големо задоволство дава резултати. Третманот продолжува уште 5 месеци допостигнување на очекуваните резултати. Опцијата за трансплантација сеуште е отворена и може да се искористи покасно со што ќе се постигне комплетна густина на косата.