РЕЗУЛТАТИ И КАЈ НАЈНЕПРЕДВИДЛИВАТА ФОРМА НА ОПАЃАЊЕ

areОпаѓањето на косата беше изрегулирано за еден месец а растот на косата почна во третиот месец, за да веќе во шестиот месец од третманот зоните на опаѓање се пополнети.

Ова е ретикуларна форма на алопеција каде зоните на опаѓање полека конфлуираат и опфаќа околу 50% од косата. Нема тенденција на ширење на веѓите,трепавиците што е позитивен знак. Се јавува втор пат во животот на пациентката, што укажува на предиспонираност кон овој тип опаѓање. Здравствената состојба на пациентката беше добра, но појавата на опаѓањето се поврзува со ситуација на голем емотивен стрес.