Студии

  1. Клиничка студија – 101 Протоколи повеќе >>
  2. Клиничка студија – VEGF повеќе >>
  3. Клиничка студија – HR Peptide повеќе >>
  4. Клиничка студија – Диоден ласер повеќе >>
  5. Клиничка студија – Мезотерапија (Microneedling) повеќе >>
  6. Клиничка студија – PRP терапија повеќе >>
  7. Клиничка валидност на генетскиот Hair Dx тест повеќе >>