УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

И КОСОПАДОТ МОЖЕ УСПЕШНО ДА СЕ ТРЕТИРАkosopad

Упорноста и добрата волја на пациентката, како и добро водената терапија со 101 тоници резултираше со раст на косата кај нашата пациентка. После 6 месечен третман растот е стабилен и нема појава на нови зони на опаѓање.
Иако почетната трихолошка анализа покажуваше знаци на активна алопеција ареата сепак во првата фаза од третманот за само еден месец се постигна стабилизација на опаѓањето. Понатаму во период од 3 месеци почна растот на косата во различни зони различно изразено