УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

maskaНеверојатната посветеност на пациентот во спроведување на третманот резултираше со оптимални резулатати.
Овој напреднат стадиум на проретчување со многу ослабена коса, со силно намален број на влакна и постепена атрофија на фоликулот и скалпот ако не се третираше со интензивна терапија сега, би завршел со трајно губење на косата за период од неколку години. Кај залистоците веќе и постоеја трајни промени па и резулатите се ограничени.

Докторките -трихолози препорачаа специјална комбинација на 101 тоници предвидена за напреднато губење на косата, а динамиката на терапијата во одреден период беше дури со апликација на тониците 3 пати дневно.
Искусното водење на случајот и огромнaта волја и дисциплина на пациентот дадоа одлични резултати во растот на косата. Темето треба уште малку да се подобри а централниот дел е комплетно згуснат.

Ја поздравуваме посветеноста на нашиот пациент на спроведувањето на третманот