УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

masko
Возраст: 37
Пол: машки
Дијагноза: андрогена алопеција
Стадиум: III по Norwood-Hamilton
Терапија : локална 101 терапија