УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

maz mkd
Возраст: 25
Пол: машки
Дијагноза: андрогена алопеција
Стадиум: II по Norwood-Hamilton
Терапија : локална 101 терапија