УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

НЕОПХОДНО Е ДА СЕ СПРЕЧИ НАТАМОШНОТО ГУБЕЊЕ НА КОСАТА

Напредната форма на наследна женска ќелавост коај е дополнително влошена поради моменталното дифузно опаѓање на косата (телоген ефлувиум). Телогениот ефлувиум пак е пtelogоследица на намалената функција на тироидната жлезда.
Трихолошката анализа покажува силно намалена фукнција на фоликулите на влакното, знаци на трајно изгубени фоликули и атрофија на кожата на главата. Иако можностите за оптимални резултати во растот на косата се мали поради напреднатиот стадиум на губење на косата и долгогодишното постоење на проблемот, пациентката има реални очекувања и би била задоволна само да не напредува губењето на косата.
Со 101 терапијата е стопирано опаѓањето на косата и полека се постигнува подобрување на квалитетот на косата.