101 ТЕРАПИЈАТА Е РЕШЕНИЕ И ЗА ЗАЛИСТОЦИТЕ

машкаПрвата манифестација на машката наследна ќелавост е продлабочување на залистоците и ослабнување на фронталнот сегмент од косата. Кај пациентот на возраст од само 22 години се јавуваат знаци на андрогенетсkа алопеција поради силната генетска предиспозиција.
Една од најтешките задачи за секој трихолог е стимулација на растот во залистоците, затоа што челната линија најслабо реагира на терапија.
Сепак со правилно водење на случајот, со комбинација на соодветни тоници и со силната волја на пациентот, добивме забележително подобрување на залистоците. Косата во фронталниот сегмент не само што е згусната туку и квалитетот е ист како порано.