101 Hair Clinic организираше бесплатни едукативни консултации во City Mall во склоп на кампањата „Моември-2013“ – месец на машкото здравје во соработка со здружението за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните “ПРЕВЕНТУС” Скопје.

101 Hair Clinic организираше бесплатни едукативни консултации во City Mall во склоп на кампањата „Моември-2013“ – месец на машкото здравје во соработка со здружението за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните “ПРЕВЕНТУС” Скопје.