ПСЕУДОПЕЛАДА БРОК - 101 Hair Clinic

Преглед на Проблемот

Во 1888 Brocq го употребил терминот Псеудопелада Brocq за да опише уникатнна форма на цикатрициелна алопециа која личи на алопециа ареата. Последниот век, оваа состојба е контроверзна. Додека некои веруваат дека псеудопеладата е посебен ентитет, најголем дел веруваат дека таа е крајна фаза или клиничка варијација на разни форми на цикатрициелна алопециа. Истиот терк на алопециа може да се јави во последната фаза на дискоиден лупус еритематодус (ДЛЕ), лихен планопиларис (ЛЛП) и други форми на цикатрициелна алопеција. Затоа, причината за псеудопеладата е поврзана со етиологијата на соодветното кожно заболување. Ако се постави дефинитивна дијагноза за ДЛЕ, ЛПП или друга состојба базирано на клинички, хистолошки и имунофлуоресцентни испитувања тогаш терминот псеудопелада Brocq не може да се употреби.

Се јавува кај средовечни лица. Клинички лезиите се дискретни, распоредени без некоја шема, неправилно обликувани и често поврзани во зони на скалпот. Асимптоматични се иако некои пациенти чувствуваат чешање и осетливост на афектираниот скалп. Индивидуалната лезија е хипопигментирана и малку подминирана. *Стапалки во снег* се однесува на клиничкиот изглед на лезиите кои се атрофични. Состојбата може да се влоши во бранови со периоди на активност, следени со период на мирување.

Протокол на лечење

Трихолошка Анализа

Прегледот на косата и кожата на главата со помош на трихоскоп овозможува точна дијагноза, како резултат на примена на најновиот трихолошки софтвер, како и заради долгогодишното искуство на нашите специјалисти.

Индивидуален План за Терапија

Врз основа на формата и стадиумот на алопеција, нашите специјалисти изработуваат индивидуализиран план за лекување кој опфаќа комбинација од 101 формули за домашна употреба и клинички третмани кои ги добиваат во нашата клиника.

Успешни Резултати

Преку бесплатни контроли, нашите специјалисти го следат индивидуалниот напредок и преку фотографии го споредуваат напредокот од почетокот до завршувањето на активниот третман.

Повикајте не

Или контактирајте не преку email со контакт формата која следи

101 Hair Clinic

Животот не е совршен, но твојата коса може да биде!

101 Hair Clinic
  • ЗАКАЖЕТЕ ПРЕГЛЕД

    На располагање Ви се врвни трихолози, дерматолози и пластични хирурзи.

  • ПОВИКАЈТЕ НЕ