Фарбање на косата во тек на бременост?

Фарбање на косата во тек на бременост?

Многу често поставувано прашање е дали фарбање на косата во тек на бременоста е штетно или не. По однос на здравјето на жената и по однос на нејзиниот…