ТЕСТОСТЕРОН И ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА

ТЕСТОСТЕРОН И ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА

Тестостерон е најважен андроген хормон. Андрогените се стероидни хормони чија примарна функција е да ѓи одржува машките карактеристики кај…